CHI ĐÀO TẠO CÓ TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ?

Câu hỏi: Xin chào Kế toán hồng trang –EDUBELIFE, Công ty tôi là đơn vị may gia công xuất khẩu các sản phẩm may mặc sử dụng nhiều công nhân, có trình độ văn hóa thấp là nữ. Thời gian gần dây, công ty chưa ký được hợp đồng với đối tác do đó dư thừa lao động. Công ty dự kiến mở thêm dây chuyền dệt thảm và cử một số chị em công nhân đi đào tạo về nghề mới này. Xin hỏi khoản chi đào tạo nghề mới này cho công nhân có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu Thuế TNDN không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm: Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Như vậy, khoản chi của Công ty bạn nếu là đào tạo nghề cho lao động nữ để phát triển thêm ngành nghề mới cho Công ty thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần lưu ý thêm, việc chi đào tạo trên cần có đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định, bạn nhé